دکتر مصطفی شاهرضایی | 118 برتر ایران

دکترمصطفی شاهرضایی  جراح زانو و تعویض مفصل وارتروسکوپی

آدرس :خیابان پاسداران چهارراه پاسداران پلاک 492،ساختمان 370واحد14

تلفن :22573339-22571658روزهای یکشنبه وچهارشنبه

آدرس:خیابان پیروزی روبروی پمپ بنزین سلیمانیه،ساختمان بانک شعر،ط اول واحد4پلاک 766

تلفن :3256970_33259671روزهای شنبه ودوشنبه

 • تخصص: جراح زانو،تعویض مفصل وارتروسکوپی_استادتمام دانشگاه
 • وب سایت:
 • ساعت کاری: از ساعت 17الی20
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران