دکترسعیده خان محمدی

دکتر سعیده خان محمدی ،متخصص بیمارهای قلب وعروق ،

دارایبورد تخصصی 

آنژیوگرافی،اکوکاردیوگرافی

داپلررنگی ،نوارقلب 

تست ورزش

  • تخصص: متخصص قلب وعروق
  • وب سایت:
  • ساعت کاری: ازشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16تا 20
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران