مژگان اقبالی

دکتر مژگان اقبالی

جراح -دندانپزشک 

ترمیمی ،زیبایی ،اطفال ،درمان ریشه ،ایمپلنت 

  • تخصص: جراح-دندانپزشک
  • وب سایت:
  • ساعت کاری: