موسسه بین المللی ماساژ نوید تندرستی/118برترایران

ماساژ ریلکسی ماساژ شکلاتی ماساژ ورزشی ماساژ سوئدی ماساژ تایلندی ماساژ روسی ماساژ صورت ماساژ لاغری ماساژ شمع ماساژ فرم هی ماساژ حمام ترکی ماساژ سنگ داغ و سنگ سرد شمع گوش و پارافین تراپی

√ ساراگودرزی دارای بیش از۳۰مدرک ماساژ وماساژ درمانی

√ مدرس و مولف ماساژ و کتابهای ماساژ

√مدیر موسسه وآموزشگاه بین المللی ماساژ نویدتندرستی دربوشهر

 √خدمات ماساژ

√ اموزش ماساژ

√بامدارک بین المللی وفنی وحرفه ای

  • تخصص: خدمات ماساژ
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران