دکتر هومن جولایی

جراح فوق تخصصی زانو ولگن

جراح زانو،جراحی فوق تخصصی زانو وتعویض مفاصل

عضوانجمن جراحان زانو وآسیب های ورزشی ایران

#فلوشیپ_جراحی_زانو

●بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی قائم کرج

● مرکز جراحی تخصصی وفوق تخصصی پارس

●بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی نور شهریار

  • تخصص: جراح ومتخصص ارتوپدی
  • وب سایت: http://WWW.DR-JOULAEI.COM
  • ساعت کاری: شنبه تاچهارشنبه عصرها ساعت۱۶الی۲۰
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران