متخصص جراحی مغز،اعصاب وستون فقرات(دکتر محمد صمدیان)

نوروآندوسکپی،جراحی قاعده جمجمه وهیپوفیز

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

باوقت قبلی،روزهای شنبه،دوشنبه وسه شنبه:ازساعت۱۷الی۲۰

آدرس:بیمارستان دی:تهران-خیابان ولیعصر-نبش خیابان شهید عباسپور(توانیر)

تلفن:88797353-021

88772750

  • تخصص: متخصص جراحی مغز،اعصاب وستون فقرات
  • وب سایت: http://www.drsamadian.com
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران