دکتر نازیلا دزنابی

جراحی میکروسکوپیک و لیزر دیسک کمر

  • تخصص: جراح مغزواعصاب،دیسک وستون فقرات
  • وب سایت:
  • ساعت کاری: روزهای شنبه ، یکشنبه وسه شنبه عصر از ساعت ۱۶الی۱۹
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران