دکتر علیرضا دانش شهرکی

ترک اعتیاد دو روزه بدون متادون واپیوم باسرم درمانی

-حجامت

-جراحی های سرپایی ( ختنه.دراوردن زگیل ومیخچه وناخن.سوراخ کردن وشستشوی گوش)

-تزریقات وپانسمان

-ویزیت درصبح وعصر

-قراردادباکلیه بیمه ها

-داخلی.اعصاب.اطفال.پوست

  • تخصص: داخلی-اعصاب-اطفال-پوست
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران