فیزیوتراپی آوای زندگی (فیزیوتراپیست:امیرحسین تاکی)

درمان انواع مشکلات اسکلتی عضلانی،مجهز به لیزر پرتوان،مگنت،شاک ویو، تکار 

بایوفیدبک

  • تخصص: فیزیوتراپی
  • وب سایت: http://avayezendegipt.ir
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران