دکتر غلامرضا شهبازی راد

●رشد ونمو،گوارش،ختنه

●آسم وآلرژی کودکان وبزرگسالان

●سوراخ کردن گوش بدون درد وخونریزی

نظام پزشکی:۶۸۹۷۷

  • تخصص: متخصص کودکان ونوزادان
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران