دکتر پدرام عبداله زاده

نظام پزشکی : ۱۹۶۰۸۳

  • تخصص: دندانپزشک
  • وب سایت: http://www.drpedramdds.com
  • ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۱ الی ۲۰
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران