مهندس شعبانی

پخش لوازم دندانپزشکی و پزشکی و زیبایی 

 تک و عمده ایمپلنت و بخش پروتزی دندان و کیت جراحی با مجوز

سایزها: 

 

فیکسچر DPI: 

قطر : ۳/۷ ، ۴ ، ۴/۵ ، ۵

ارتفاع: ۸ ، ۱۰ ، ۱۲

 

قیمت: ۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان

 

سایز هیلینگ : 

 

قطر : ۴/۵ ، ۵/۵ میلیمتر

ارتفاع : ۲،۳،۴،۵،۶ میلیمتر

 

قیمت : ۱۶۰ تومان

 

اباتمنت DPI : 

 

قطر : ۴/۵ ، ۵/۵ 

ارتفاع : ۱ ، ۲ ، ۳

زاویه دار : ۱۵ ، ۲۵ درجه

 

قیمت اباتمنت مستقیم: ۳۲۰ تومان

قیمت اباتمنت زاویه دار : ۳۵۰ تومان

 

 

 

سایز ایمپرشن: 

 

قطر : ۴/۵ ، ۵/۵ میلیمتر 

ارتفاع : ۱۱ میلیمتر

 

قیمت : ۲۳۰ تومان 

 

سایز آنالوگ : 

 

قطر : ۴/۵ 

ارتفاع : ۱۲

 

قیمت : ۱۶۰ تومان 

 

09120241386

 مهندس شعبانی

  • تخصص: فروش ایمپلنت دندان وبخش پروتزی وکیت جراحی تهیه وتوزیع لوازم پزشکی ودندانپزشکی
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران