دکترسمیراشهابی

-درمان غیرجراحی دردهای ستون فقرات واندامها

-تست نوارعصب وعضله

-طب سوزنی

  • تخصص: متخصص پزشکی فیزیکی وتوانبخشی
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران