دکتر رضا رضائی زاده

نظام پزشکی۳۹۸۴۲

تعویض مفاصل زانو وران،آرتروسکوپی،شکستگی ها،در رفتگی ها،کمردرد،آرتروز،بیماریهای مادر زادی دست وپا،آسیب های ورزشی PRP

  • تخصص: جراح ومتخصص بیماریهای استخوان ومفاصل(ارتوپد)
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران