دکترامیربلوچ زاده

-اکوکاردیوگرافی-تست ورزش-هولترفشاروریتم-تنظیم فشارخون-انژیوگرافی-مشاوره قلب قبل ازعمل جراحی

  • تخصص: متخصص قلب وعروق
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران