خانم آسیه رضاییان

روان شناس
رواندرمانگر 

اختلالات روانپزشکی /آسیب‌های اجتماعی /خانواده/طلاق

روانشناس،مشاور،مدیروموسس مرکز روانشناختی آرام عضو نظام روانشناسی کشور مازندران ساری

رواندرمانگر اختلالات روانپزشکی خانواده طلاق

  • تخصص: روانشناسی بالینی
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران