دکتر یونس روحانی

جراح ستون فقرات ودیسک

عضو هیئت علمی دانشگاه

  • تخصص: متخصص جراحی مغزواعصاب
  • وب سایت:
  • ساعت کاری: باتعیین وقت قبلی
  • 118 برتر ایران