مرکز کاردرمانی روشنا(ارگوتراپیست:شاداب صیفی)

●شماره نظام پزشکی: ک.د 19.19

●کاردرمانی ذهنی و شناختی,درکی حرکتی,یکپارچگی حسی

اتاق تاریک,درمان اختلالات نورولوژی و تکاملی کودک

  • تخصص: کاردرمانی
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران