دکتر شایسته شهمیرزادی

جراح پلاستیک بینی

جوانسازی صورت وگردن باتزریق چربی ونانوفت

تزریق ژل-تزریق بوتاکس

  • تخصص: جراح متخصص گوش وحلق وبینی،سروگردن
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران