مرکز مشاوره روانشناختی،رفتاری وخدمات افق امید(گوهرقاسمی)

عضو نظام روانشناسی

●خانواده درمانی(فردی-گروهی)

●کودک ونوجوان

●تحصیلی-کنکور

●مشاوره قبل از ازدواج

●ازدواج

●تحکیم خانواده

●پیمان شکنی

●کاهش طلاق

●و...

  • تخصص: کارشناس ارشد روانشناس بالینی
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران