صدیقه بندانی

مشاور خانواده،زوج درمانگر،مشاورازدواج،مدرک زوج درمانی ازموسسه pesiآمریکا،طرحواره درمانگر،درمانگر ACT، 

1_نام ونام خانوادگی: صدیقه بندانی

Sedighe bandani

 

2_رشته تخصصی کارشناس ارشد مشاوره_ گرایش خانواده

3_شماره نظام  روانشناسی:

1375319

●خدمات تخصصی مشاوره و روانشناختی آوای درون خراسان جنوبی بیرجند

●عضو سازمان نظام  مشاوره وروانشناسان ایران 

عضو انجمن روانشناسی ایران

●عضو انجمن ودپارتمان طرحواره درمانی ایران

●سوابق درمشاوره بمدت پنج سال در خدمات مشاوره زیرنظر مشاوران روانشناسان برجسته  و گذراندن دوره های آموزشی که شامل :

1َ_ دوره زوج درمانی تخصصی از موسسه pesi آمریکا زیر نظر جان گاتمن وجولی گاتمن

 

2_دوره آموزشی تربیت زوج درمانگر

 

3_تربیت خانواده درمانگر

 

4_دوره آموزشی رویکردACT

 

5_دوره آموزشی رویکرد طرحواره درمانی

6_دوره سوپرویژن ذهنیت های طرحواره 

7_ دوره آموزشی رویکرد CBT

8_مربیگری مهارت‌های زندگی

9_دوره آموزشی تربیت پژوهشگر

10_دوره آموزشی تفسیرتست های  پرکاربرد روانشناختی 

11_دوره آموزشی تخصصی شخصیت شناسی در روان درمانی اتاق درمان

12_مهارت های زندگی نوجوان

13_مربیگری فرزندپروری

14_دوره جامع استعدادیابی

حوزه کاری: خانواده درمانی وزوج درمانی ومشاوره پیش از ازدواج ، کودک ونوجوان 

رویکرددرمانی : اکت(ACT) و طرحواره درمانی

روزها و ساعات کاری :

آنلاین و تصویری وتلفنی :صبحهای روزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۲

مشاوره های حضوری :

صبح هاهمه روزه به استثناء پنج شنبه ها از ساعت ۹ الی12

هزینه مشاوره حضوری : 

45دقیقه : 300

۶۰دقیقه:300

مشاوره آنلاین و تصویری  :

۴۵دقیقه:300

۶۰دقیقه: 300

مشاوره تلفنی :

۴۵دقیقه: 300

۶۰دقیقه:300

آدرس :خراسان جنوبی،  بیرجند، خیابان طالقانی، حدفاصل طالقانی 6و8 طبقه دوم کالای طبی ولیعصر خدمات مشاوره روانشناختی آوای درون 

شماره موبایل   روانشناس   

09229459682 

شماره موبایل منشی جهت رزرو وقت 

09012103163

ایمیل:

niceflower1359@gmail. com

  • تخصص: مشاور و روانشناس خانواده، زوج درمانگر، مشاور ازدواج، خانواده درمانگر
  • وب سایت:
  • ساعت کاری: آنلاین و تصویری وتلفنی :صبحهای روزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۲ مشاوره های حضوری : همه روزه صبح هابه استثناء پنج شنبه ها ساعت 9 الی 12 وعصرها همه روزه از ساعت 16:30 الی 20:30
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران