مهندس شریفی

شرکت تهران ساتراپ(گروه صنعتی شریفی) مدیریت : مهندس شریفی تولید کننده برش های مقاطع آلومینیومpvc.mdfو چوب دریل های ستونی-کمپرسورهای باد-حدیده های برقی تمام گیربکس دستگاه های خم آلومینیوم آلومینیوم-تهران ساتراپ

 • مدیریت:
 • وب سایت:
 • ساعت کاری:
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران