جدیدترین پزشکان

همه پزشکان

جدیدترین مطالب

فضای کار اشتراکی و شتابدهنده صنایع خلاق در مشهد | 118 برتر ایران

با رشد سطح علمی جامعه و ترغیب جوانان به خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی و استارتاپ بطور گسترده ای رشد کرده است. با توجه به تعداد جمعیت جوانان و بزرگی یک شهر میزان ایده ها و نیازها نیز افزایش می یابد، شهر مشهد به عنوان دومین شهر ایران به لحاظ جایگاه کارآفرینی نیز دارای رتبه ای درخور پس از تهران است.این کسب و کارهای نوپا به دلیل کمبود بنیه مالی، در ابتدا قادر به اجاره دفاتر کار مستقل نیستند بنابراین از شتابدهنده ها و فضاهای کار اشتراکی استفاده می کنند.

مطالعه بیشتر >