دکتر سهیلا ظفربخش

دکتر سهیلا ظفربخش

ادیولوژی،سی تی اسکن 

داپلر،ام آر آی

  • تخصص: متخـــصص رادیولوژی وســــونوگرافی
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران