خلیل پاشایی

خلیل پاشایی دندانساز تجربی،سازنده پروتزهای دندانی

طرف قراردادبیمه های  اجتماعی ونیروهای مسلح

 متخصص دندانها مصنوعی ازجمله ژله ای لثه نرم واکریلی با کیفیت بالا وارزان یک دست پورتز کامل مبلغ دو ملیون برای مستصعفان ساخته میشود.

  • تخصص: دندانسازتجربی
  • وب سایت:
  • ساعت کاری: صبح ها 9الی 12عصرها 16الی 20
  • 118 برتر ایران