دکترمیترا وثوقی

جراح و متخصص درمان ریشه دندان(اندودنتیست) دارای بورد تخصص و عضو انجمن اندودنتیست های ایران عضو انجمن اندودنتیست های آمریکا استادیار دانشگاه دارای مدرک دوره های تخصصی ایمپلنت پیشرفته از دانشگاه تهران دارای مدرک دوره های تخصصی زیبایی (کامپوزیت و ونیر دندان) از دانشگاه تهران دارای سابقه ۶۰ ساله تخصصی دندانپزشکی خانوادگی در امر خدمات تخصصی دندانپزشکی

 • تخصص: جراح و متخصص درمان ریشه دندان وایمپلنتولوژیست (اندودنتیست)
 • وب سایت: http://Www.vossoghidentistry.com
 • ساعت کاری: ساعت کاری ۹صبح یکسره تا۱۹
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران