دکتر نگار اصلانی

 • تخصص: متخصص تغذیه
 • وب سایت: http://aslaninutritionist.com
 • ساعت کاری: از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶الی۲۰+دوشنبه ها از ساعت ۱۱الی ۱۳
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران