دکتر علیرضا جنایی برترین پزشک

 عضوانجمن هیپنوتیزم بالینی ایران

ترمیمی،زیبایی،اندو،اطفال،پروتز،اصلاح خط لبخند 

بدترین پزشکی که میشناسم

  • تخصص: جراح-دندانپزشک
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران