کلینیک دندانپزشکی دکتررسول ابوالحسنی

⬛کلینیک دندانپزشکی دکتررسول ابوالحسنی

⬛ دندانپزشک-ایمپلنتولوژیست

⬛گواهی کاشت دندان ازاکادمی بین المللی پاریس

⬛ فلوشیپ ایمپلنت ازICOI امریکا

⬛گواهی کاشت دندان ازدانشگاه تهران

⬛ دندانپزشکی دیجیتال

ایمپلنت بدون جراحی

لمینت بدون تراش 

کامپوزیت

انواع سرامیک ها

لمینت تمام سرامیک

روکش زیرکونیوم

روکش تمام سرامیک

⬛ رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی بابروزترین تجهیزات دنیا

⬛ استفاده ازبهترین وجدیدترین موادوتجهیزات روزدنیا

  • تخصص: دندانپزشک-ایمپلنتولوژیست
  • وب سایت:
  • ساعت کاری: ساعت کاری:10صبح تا20:30
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران