سیدمحمدمیرعماد

خدمات:•مشاوره پیش از ازدواج

•زوج درمانی

•مشاور طلاق

•روان درمانی

•مشاوره فردی

سوابق تحصیلی وحرفه ای:

-دانشجوی   روانشناسی بالینی

-کارشناس ارشدروانشناسی

-دارای مجوزفعالیت ازسازمان بهزیستی

-صاحب امتیاز مرکزخدمات اجتماعی محیا

سمنان،میدان مشاهیر،خیابان قدس،روبروی داروخانه جهانشیر،ساختمان میثم،طبقه1،مرکزمشاوره زندگی بهتر

  • تخصص: مشاوره ازدواج وزوج درمانگر
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران