دکتر پوریا عادلی

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

عضو انجمن سرطان آمریکاASCO

شیمی درمانی،رادیوتراپی،براکی تراپی

  • تخصص: متخصص رادیوتراپی آنکولوژی
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران