دکتر محمد علی زمانی

استادیار دانشگاه

نظام پزشکی ۴۰۰۳۱

  • تخصص: فوق تخصص آسم وآلرژی ایمونولوژی بالینی(کودکان وبزرگسالان)
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران