دکتر محمد زارع

جراحی دستگاه گوارش،پلاستیک

غدد،تیروئید،پستان،سرطان ولیزر

نظام پزشکی:۲۵۸۹۲

  • تخصص: متخصص جراحی عمومی
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران