دکتر مریم لطفی

دارای بورد تخصصی ناسیونال

 کلیه مراقبت های بارداری وجراحی های زنان وزیبایی 

طرف قرار داد بیمارستان حکیم،قمر بنی هاشم ودرمانگاه روح الامین

  • تخصص: جراح ومتخصص زنان،زایمان ونازایی
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران