علی میوه نژاد

نام و نام خانوادگی: علی میوه نژاد

وضعیت تحصیلی: دیپلم: علوم انسانی- کارشناسی: روان شناسی بالینی- کارشناسی ارشد: روان شناسی بالینی

دارای گواهی پایان خدمت مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 12/2/75 مجلس شورای اسلامی از اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم، سال 1390

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران؛ شماره عضویت: 29151

عضو انجمن روان شناسی ایران؛ شماره عضویت: 28073

وضعیت شغلی (درحال حاضر):

 شاغل در مرکز روانپزشکی- توانبخشی نگه داری از بیماران اعصاب و روان مزمن (مهرجویان مطهر) به عنوان مسئول فنی و روان شناس بالینی، تحت نظر اداره بهزیستی استان البرز و شهرستان فردیس (از فروردین ماه 1397 تا پایان مردادماه 1399).

شاغل در کلینیک روان شناسی مصباح به عنوان روان شناس بالینی و روان درمانگر.

شاغل در کلینیک روان شناسی روان آرام، به عنوان روان شناس بالینی و روان درمانگر.

فعالیت بالینی و تخصصی در بیماری های افسردگی و اعتیاد از سال 1388 تا کنون، به عنوان روان شناس بالینی و روان درمانگر

دوره های تخصصی گذرانده شده:

1- دوره 125 ساعته تربیت درمانگر شناختی- رفتاری؛ تحت نظر خانم دکتر مژگان صلواتی

2- دوره جامع طرحواره درمانی؛ تحت نظر آقای دکتر حسن حمیدپور

3- دوره بالینت و تحلیل درمانگر طبق رویکرد طرحواره؛ تحت نظر آقای دکتر جواد خلعتبری

4- دوره جامع روان شناسی و روان درمانی وجودی؛ تحت نظر آقای دکتر رزگار محمدی

5- دوره مصاحبه انگیزشی در روان درمانی های اعتیاد؛ تحت نظر خانم دکتر ستاره محسنی فر

6- دوره اصول روان درمانی و مداخلات روان شناختی در اعتیاد؛ تحت نظر آقای دکتر آذرخش مکری

7- دوره روان درمانی اختصاصی اعتیاد به مواد محرک (matrix)؛ تحت نظر آقای دکتر آذرخش مکری

8- دوره مداخله در بحران سوانح و حوادث (مداخلات روان شناختی)؛ تحت نظر خانم دکتر مژگان صلواتی

9- گذراندن دوره پرسشگری سقراطی در روان درمانی تحت نظر آقای دکتر حسن حمیدپور

10- گذراندن دوره رفتار درمانی دیالکتیکی DBT تحت نظر آقای دکتر حسن حمیدپور

11- گذراندن دوره سوپرویژن طرحواره درمانی، تحت نظر آقای دکتر حسن حمیدپور

12- گذراندن دوره کارورزی بالینی (سوپرویژن)، تحت نظر آقای دکتر امین رفیعی پور از سال 1398 تا 1400

تلفن تماس: 09363187207

  • تخصص: کلینیک هوشمند تخصصی مشاوره روان شناسی روان ارام
  • وب سایت: http://www.ravanaram.com
  • ساعت کاری: شنبه تاجمعه ۹صبح تا۹شب (بدون تعطیلی)
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران