دکتر احمدخاکی

زوج درمان و مشاور تحصیلی، متخصص ازمون ها

دارای ۲۸ سال تجربه در زمینه مشاوره خانوادگی ‌.تحصیلی .

اختلالات کودکان ونوجوانان . زوج درمانی.مشاوره قبل و حین وبعد از ازدواج 

متخصص ازمون های هوشی و استعداد یابی وتحصیلی

تالیف ومترجم۱۲کتاب

دارای ۱۸مقاله علمی

دکتری مشاوره از دانشگاه علامه

دکتری روانشناسی از دانشگاه مسکو

•استاد دانشگاه،روانشناس،مشاورخانواده وزوج درمانگر

•مشاورخانواده های دارای فرزندان خاص،معلولیت ذهنی وجسمی،اتیسم وسندروم داون

•مشاوره درزمینه فرزندخواندگی

•متخصص ازمون های هوش،استعداد،شخصیت و هوش هیجانی

•برگزارکننده دوره های روانشناسی ومشاوره

•مشاورتخصصی ازدواج وتحکیم خانواده

  • تخصص: روانشناس ومشاور
  • وب سایت: info@ravanhamikhaki.ir_____www.RavanHamiKhaki.ir
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران