دکتر بابک سیاوشی

متخصص جراحی استخوان ومفاصل (ارتوپدی)فلوشیپ هیپ

تعویض مفصل ،شکستگی لگن واستابولوم

عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  • تخصص: متخصص جراحی استخوان و مفاصل
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران