کلینیک فوق تخصصی کودکان نادر(دکتر کاترین نقدی وند)

●دکترکاترین نقدی وند

●دارای بوردفوق تخصصی

عفونی کودکان/بوردتخصص

کودکان ونوزادان ازمرکزطبی

کودکان (دانشگاه تهران)

●محقق بین المللی ویروس

شناسی.سابقه۳۱سال طبابت

رسمی ‌فعال درتهران ومشاوره آنلاین حتی برای

خارج ازکشور،رفتاردرمانی،

تغذیه درمانی ،وحتی ویزیت

ومشاوره بزرگسالان ومادران

باردار.،واکسیناسیون موارد

خاص مثل مننژیت،انفلونزا

گارداسیل…

  • تخصص: فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان ونوزادان
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران