دکتر‌صلاح الدین عزتی

دکتر‌صلاح الدین عزتی

  جراح و متخصص استخوان و مفاصل و شکستگی ها

 آرتروسکوپی _تعویض مفصل

 دارای بورد تخصصی

 نظام پزشکی:۲۳۹۴۵

  • تخصص: جراح و متخصص استخوان و مفاصل و شکستگی ها
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران