جراح متخصص زنان و زایمان ،نازایی و زیبایی

روانشناس مشاور کودک نوجوان خانواده پیش از ازدواج

جراح ومتخصص ارتوپدی-فلوشیپ جراحی دست

دارای بورد فوق تخصصی در جراحی کودکان ونوزادان

فوق تخصص مغزواعصاب کودکان ونوجوانان

دکتری روانشناسی سلامت /ارشد روانشناسی بالینی

جراح و متخصص کلیه ومجاری ادرار و تناسلی

جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی زیبایی وترمیمی

فلوشیپ جراحی پستان جراحی زیبایی،ترمیمی وبیماریهای پستان

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی

اسیب شناس گفتار،زبان وصدا درکودکان وبزرگسالان،نظام پزشکی گ-۱۱

دکتری روانشناسی شناختی، روان درمانگر، هیپنوتراپیست

جراح ومتخصص بیماریهای مغز واعصاب وستون فقرات

کلینیک خدمات روانشناسی ومشاوره ندای امید

فوق تخصص جراحی قلب وعروق (جراحی های قلب،سرطان وعروق)

انستزیولوژیست، فلوشیپ تشخیص ودرمان درد درمان دردهای حادومزمن

متخصص وجراح مغزواعصاب، دیسک،ستون فقرات

دارای بورد تخصصی بیماریهای مغز واعصاب

کارشناس ارشد اسیب شناسی گفتاروزبان

روانشناس بالینی،مشاور ودرمانگر

متخصص جراحی مغزواعصاب دیسک وستون فقرات

جراح ومتخصص زنان زایمان،نازایی وزیبایی

متخصص بیماریهای مغز واعصاب وستون فقرات

متخصص گوش وحلق وبینی وجراحی های سروگردن

جراحی های فوق تخصصی متخصص ارتوپدی

فوق تخصص جراحی پلاستیک زیبایی وترمیمی

جراح ومتخصص مغزواعصاب وستون فقرات

پژوهشگر،نویسنده،مدرس ودرمانگر طب تلفیقی وطب سنتی

فروش ایمپلنت دندان وبخش پروتزی وکیت جراحی تهیه وتوزیع لوازم پزشکی ودندانپزشکی

بوردتخصصی رادیولوژی،سونوگرافی،سی تی اسکن،MRI

مشاوره وروانشناسی نوجوان و ارتباط خانواده -اعتیاد-خانواده

متخصص اعصاب وروان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

کلینیک هوشمند تخصصی مشاوره روان شناسی روان ارام

مشاور خانواده/سکس تراپ روان شناس/مدرس دانشگاه

متخصص روانشناسی،مشاوره فردی،زوج،،پیش ازازدواج،بهبودروابط،اختلالات بالینی

متخصص طب سوزنی،ازفرانسه وچین

فوق تخصص گوارش کبد واندوسکوپی فلوشیپ اندوسونوگرافی

جراح ومتخصص زنان ،زایمان،نازایی وزیبایی

دوره های اموزش پزشکی کوتاه مدت مهارتی (بابسترشغلی)

روانشناس ومشاورخانواده عضو انجمن روانشناسی

فوق تخصص بیماریهای کلیه،مثانه ومجاری ادراری متخصص کودکان ونوجوانان

متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی(آنژیوپلاستی)

زنان -زایمان-مامایی مشاوره پوست وزیبایی

فلوشیپ جراحی پلاستیک بینی وصورت جراحی اندوسکوپیک بینی وسینوس بوردتخصصی گوش،حلق،بینی وجراحی سروگردن

متخصص جراحی دستگاه گوارش فوق تخصص جراحی کولورکتال لاپاراسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی جراحی لیزر مقعدی

جراح دندانپزشک ،ایمپلنت،عصب کشی ترمیم ،زیبایی واطفال

کارشناس ارشدروانشناسی بالینی ،کارشناس روانشناسی عمومی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)

فوق تخصص جراحی توراکس (قفسه صدری وراه هوائی) فلوشیب جراحی پستان متخصص، جراحی عمومی وسرطان

متخصص مغز واعصاب-فلوشیپMS نوارمغز،نوارعصب وعضله

متخصص جراحی پلاستیک (گوارش،پلاستیک)

مرکز خدمات روانشناسی،مشاوره و روانپزشکی با مجوز رسمی

متخصص داخلی وفوق تخصص ریه ازانگلستان

روانپزشک و روان درمانگر ازدانشگاه هاروارد امریکا

متخصص رادیولوژی ،سونوگرافی،فلوشیپ تصویربرداری پستان،زنان،بارداری

متخصص جراحی عمومی پستان ،لاپاروسکوپی

متخصص پوست،مو،زیبایی وجراحی های لیزری

فوق تخصص جراحی پلاستیک، جراحی های زیبایی وترمیمی

متخصص اعصاب وروان ( روانپزشک وروان درمانگر)

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق

بورد تخصصی گوش و حلق و بینی جراحی پلاستیک بینی و صورت

متخصص رادیولوژی دهان فک و صورت

متخصص جراحی عمومی, فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان

جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

جراح ومتخصص کلیه و مجاری ادراربزرگسالان

متخصص گوش و حلق و بینی و جراح سر و گردن

مشاور و روانشناس ،درمانگر بالینی ونوروتراپیست

جراح و متخصص درمان ریشه دندان وایمپلنتولوژیست (اندودنتیست)

متخصص ارتودنسی ناهنجارهای فک وصورت

جراح و متخصص پوست مو و زیبایی لیزروپیوندمو

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان

فوق تخصص جراحی لاپاراسکوپی کولون ورکتوم ازامریکا

جراح زانو،تعویض مفصل وارتروسکوپی_استادتمام دانشگاه