دکترعبدالمجید قلی زاده پاشا

دکترعبدالمجید قلی زاده پاشا

 فوق تخصص جراحی پلاستیک

 عضوانجمن جراحان پلاستیک وزیبایی ایران

  • تخصص: فوق تخصص جراحی پلاستیک
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران