محمد جواد موید

ارزیابی شنوایی بزرگسالان(ادیومتری،تمپانومتری)،

ارائه سمعک های نامرئی وهوشمند

دفتر ارزیابی شنوایی

ارزیابی تخصصی شنوایی نوزادان(OAE-AABR)

  • تخصص: ادیولوژیست
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران