دکترکامران عزتی

-دکترای تخصصی فیزیوتراپی

-دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

-استادلیزرترابی وطب سوزنی

-عضوانجمن جهانی لیزر ترابی

-عضوانجمن پزشکی لیزری ایران

 

دارای بخش های جداگانه:

ورزشی ودرد 

مغز واعصاب

اختلالات کف لگن

تناسب اندام وتندرستی(EMS)

دستگاه آنالیزساختار بدنی

دستگاه سنجش ترکیب بدن

 • تخصص: مجموعه فیزیوتراپی تخصصی پرسپولیس
 • وب سایت: drezati.com
 • ساعت کاری: 14 الی 22
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران
 • 118 برتر ایران