دکتربهاره بلانیان

کنترل بارداری-زایمان طبیعی

بهداشت مادر وکودک

مشاوره دوران یائسگی

ادرس مطب اصفهان خیابان کهندژ بالاتر از دانشگاه پیام نور روبروی داروخانه دکتر مزروعی جنب کوچه اتحاد سرای مادری مطب مامایی بهاره بلانیان

مامای نمونه سال ۹۴ سازمان نظام پزشکی خمینی شهر وسال ۹۶ نظام‌پز شکی اصفهان

ونمونه جمعیت مامایی سالهای۸۴ و۸۶و۸۹ و۱۴۰۱ میباشم

  • تخصص: لیسانس مامایی
  • وب سایت:
  • ساعت کاری: عصرهای شنبه وچهارشنبه ۵تا۷_همه روزه صبح ۹تا۱۲
  • 118 برتر ایران