کلینیک جراحی اعصاب بیمارستان فرهیختگان(دکتر علیرضا دادپور)

■دکتر علیرضا دادپور متخصص جراحی اعصاب و ستون فقرات از دانشگاه شهید بهشتی دارای برد تخصصی ناسیونال ومشغول فعالیت دربیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد و بیمارستان خصوصی آرمان می‌باشم و اعمال جراحی میکروسکوپی مغز و اعمال جراحی ستون فقرات و اعمال لیزری را بصورت تیمی انجام می‌دهیم.

  • تخصص: متخصص جراحی اعصاب وستون فقرات
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران