دکتر مهشید صحابی

●دارای بورد تخصصی

●هیئت علمی دانشگاه

●نوارقلب

●اکوکاردیوگرافی رنگی

●تست ورزش

●هولتر نوارقلب وفشارخون

●آنژیوگرافی

  • تخصص: متخصص قلب وعروق
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران